Viêm Gan A - HEP A

pdf  Viêm Gan A - HEP A (Victoria, Department of Human Resources): Viêm gan A là tình trạng sưng gan do siêu vi viêm gan A gây ra. Đây là một loại nhiễm trùng cấp tính và phần lớn người bệnh đều hồi phục sức khoẻ. Viêm gan A lây truyền qua thực phẩm và nước nhiễm trùng. Siêu vi thường ở trong cơ thể vài tuần lễ.  Sau khi siêu vi bị đào thải, người bệnh trở nên miễn nhiễm với căn bệnh này, có nghĩa là sẽ không mắc lại căn bệnh này nữa. Có thuốc chủng ngừa cho viêm gan A.