10 Hướng Dẩn Bỏ Hút Thuốc - Smokescreen

10 huong dan bo thuoc  pdf 10 HƯỚNG DẪN BỎ HÚT THUỐC: Nhiều người muốn bỏ hút thuốc, nhưng không phải ai cũng sẵn sàng.  Bất cứ lúc nào, người hút thuốc cũng ở một trong ba giai đoạn như sau: SẴN SÀNG, CÒN DO DỰ, CHƯA SẴN SÀNG.  Tài liệu này giúp bạn nhận biết bạn đang ở giai đoạn nào và hướng dẫn cũng như cố vấn cho những ai đã sẵn sàng bỏ hút thuốc