VDAP

photo-16
photo-10
photo-13
photo-03
photo-14
photo-11
photo-08
photo-06
photo-09
photo-05
photo-17
photo-12
photo-04
photo-07
photo-01
photo-02
photo-15

LIÊN LẠC ĐIỀU TRỊ

NSW
Tây Nam Sydney    02 9616 8586
Trung Tâm Sydne   02 9515 6311

ĐT Thông Dịch (TIS)   131 450 

VIC: Hội Phụ Nữ Úc Việt 03 9396 1922

SA: CĐNVTDNU    08 8447 8821  

VIET QUITLINE: Hướng Dẫn Bỏ Thuốc Lá

Điện Thoại  1300 7848 65

CĐNVTD NSW : Tư Vấn Về Cờ Bạc

Điện thoại    02 9727 5599

Thông Tin Hướng Dẫn Tiếng VIỆT

Điện Thoại  02 9616 8884

Ung Thư Gan

Ung thư gan (Trích từ http://languages.cancercouncil.com.au/vi/)

Có hai loại bệnh ung thư gan khác nhau. Ung thư gan nguyên phát là bệnh ung thư bắt nguồn trong gan, và Ung thư gan thứ phát bắt nguồn từ một bộ phận khác của cơ thể và lan (di căn) đến gan.

Xem thêm: Ung Thư Gan

Bảng So Sánh Viêm Gan A, B, C

pdf  Bảng so sánh Viêm Gan A, B, C (www.hepfi.org)

Viêm Gan A - HEP A

pdf  Viêm Gan A - HEP A (Victoria, Department of Human Resources): Viêm gan A là tình trạng sưng gan do siêu vi viêm gan A gây ra. Đây là một loại nhiễm trùng cấp tính và phần lớn người bệnh đều hồi phục sức khoẻ. Viêm gan A lây truyền qua thực phẩm và nước nhiễm trùng. Siêu vi thường ở trong cơ thể vài tuần lễ.  Sau khi siêu vi bị đào thải, người bệnh trở nên miễn nhiễm với căn bệnh này, có nghĩa là sẽ không mắc lại căn bệnh này nữa. Có thuốc chủng ngừa cho viêm gan A.

Khoa Học & Y Khoa

Bạn đang ở trang: Home Vấn Đề Liên Quan Bệnh Liên Hệ Viêm Gan A