VDAP

photo-11
photo-16
photo-08
photo-12
photo-10
photo-07
photo-14
photo-04
photo-13
photo-05
photo-01
photo-17
photo-02
photo-03
photo-15
photo-09
photo-06

LIÊN LẠC ĐIỀU TRỊ

NSW
Tây Nam Sydney    02 9616 8586
Trung Tâm Sydne   02 9515 6311

ĐT Thông Dịch (TIS)   131 450 

VIC: Hội Phụ Nữ Úc Việt 03 9396 1922

SA: CĐNVTDNU    08 8447 8821  

VIET QUITLINE: Hướng Dẫn Bỏ Thuốc Lá

Điện Thoại  1300 7848 65

CĐNVTD NSW : Tư Vấn Về Cờ Bạc

Điện thoại    02 9727 5599

Thông Tin Hướng Dẫn Tiếng VIỆT

Điện Thoại  02 9616 8884

Rèn Luyện - Đối Phó

Rèn Luyện - Đối Phó

Những bài sau trích từ trang Web TTYT Tâm Thần Liên Văn Hoá - Transcultural Mental Health Centre

pdf K10_Vietnamese_SR1

pdf Giải quyết khó khăn

pdf Một đêm ngủ ngon

pdf Rèn luyện thích ứng

Sống vui sống khoẻ

Sống vui sống khoẻ

Sức Khỏe Tâm Thần Trẻ Em

Sức Khỏe Tâm Thần Trẻ Em

Những bài sau đây lấy từ trang Web TTYT Tâm Thần Liên Văn Hóa - Transcultural Mental Health Centre:

pdf Bệnh lo âu nơi trẻ em

pdf Bệnh sợ ăn nơi trẻ em

pdf Bệnh trầm cảm nơi trẻ em

pdf Chứng rối loạn nơi trẻ em

pdf Hành vi ngỗ ngược nơi trẻ em

Rèn luyện thích ứng

Rèn luyện thích ứng

Trung tâm y tế tâm thần liên văn hóa

Trung tâm y tế tâm thần liên văn hóa

Phục hồi khỏi bệnh tâm thần

Phục hồi khỏi bệnh tâm thần

Khoa Học & Y Khoa

Bạn đang ở trang: Home Vấn Đề Liên Quan Tâm Thần