VDAP

photo-01
photo-07
photo-16
photo-04
photo-05
photo-06
photo-09
photo-15
photo-10
photo-14
photo-13
photo-08
photo-11
photo-02
photo-03
photo-12
photo-17

LIÊN LẠC ĐIỀU TRỊ

NSW
Tây Nam Sydney    02 9616 8586
Trung Tâm Sydne   02 9515 6311

ĐT Thông Dịch (TIS)   131 450 

VIC: Hội Phụ Nữ Úc Việt 03 9396 1922

SA: CĐNVTDNU    08 8447 8821  

VIET QUITLINE: Hướng Dẫn Bỏ Thuốc Lá

Điện Thoại  1300 7848 65

CĐNVTD NSW : Tư Vấn Về Cờ Bạc

Điện thoại    02 9727 5599

Thông Tin Hướng Dẫn Tiếng VIỆT

Điện Thoại  02 9616 8884

Điều Trị Bằng Naltrexone

naltrexone tnNaltrexone là loại thuốc viên với tên thương mại là REVIA, được dùng để cai nghiện rượu và các chất gây nghiện thuộc nhóm á phiện

Xem thêm: Điều Trị Bằng Naltrexone

Khoa Học & Y Khoa

Bạn đang ở trang: Home Trị Liệu Cai Nghiện Heroin Điều Trị bằng Naltrexone