VDAP

photo-09
photo-16
photo-05
photo-07
photo-12
photo-13
photo-08
photo-04
photo-02
photo-01
photo-11
photo-06
photo-03
photo-17
photo-10
photo-15
photo-14

LIÊN LẠC ĐIỀU TRỊ

  Drug Health Services, South West Sydney LHD 1300 031 131
 Drug Health Services, Sydney LHD02 9515 6311

ĐT Thông Dịch (TIS)   131 450 


 

Methadone Treatment - English

Methadone Treatment - English 08

Tập Sách Điều Trị Bằng Methadone tiếng Việt

Tập Sách Điều Trị Bằng Methadone tiếng Việt 07

Điều Trị Bằng Methadone

methadone tnMột trong những  phương pháp trị-liệu-bằng-thuốc cho những người nghiện các loại thuốc trong nhóm á phiện, đặc biệt cho những người xử dụng bạch phiến (heroin). 

pdf Điều Trị Bằng Methadone

Xem thêm: Điều Trị Bằng Methadone

Khoa Học & Y Khoa

Bạn đang ở trang: Home Trị Liệu Cai Nghiện Heroin Điều Tri bằng Methadone