VDAP

photo-12
photo-04
photo-08
photo-10
photo-11
photo-09
photo-16
photo-05
photo-17
photo-07
photo-15
photo-03
photo-06
photo-01
photo-13
photo-14
photo-02

LIÊN LẠC ĐIỀU TRỊ

  Drug Health Services, South West Sydney LHD 1300 031 131
 Drug Health Services, Sydney LHD02 9515 6311

ĐT Thông Dịch (TIS)   131 450 


 

Điều Trị Bằng Naltrexone

naltrexone tnNaltrexone là loại thuốc viên với tên thương mại là REVIA, được dùng để cai nghiện rượu và các chất gây nghiện thuộc nhóm á phiện

Xem thêm: Điều Trị Bằng Naltrexone

Khoa Học & Y Khoa

Bạn đang ở trang: Home Cai Nghiện Heroin Điều Trị bằng Naltrexone