VDAP

photo-02
photo-15
photo-13
photo-14
photo-06
photo-08
photo-17
photo-10
photo-04
photo-01
photo-11
photo-16
photo-07
photo-09
photo-12
photo-03
photo-05

LIÊN LẠC ĐIỀU TRỊ

NSW
Tây Nam Sydney    1300 031 131
Trung Tâm Sydne   02 9515 6311

ĐT Thông Dịch (TIS)   131 450 


 

CĐNVTD NSW

Điện thoại    02 9727 5599

Thông Tin Hướng Dẫn Tiếng VIỆT

Điện Thoại  02 9616 8884

Tập Sách Điều Trị Bằng Suboxone tiếng Anh

Tập Sách Điều Trị Bằng Suboxone tiếng Anh 17

Tập Sách Điều Trị Bằng Suboxone tiếng Việt

Tập Sách Điều Trị Bằng Suboxone tiếng Việt 16

Điều Trị Bằng Suboxone

subuxone tnSuboxone™® là nhãn hiệu của loại thuốc mới, dùng để điều trị cho những người lệ thuộc bạch phiến (heroin) hoặc những loại thuốc trong nhóm á phiện.

pdf Điều Trị Bằng Suboxone

Xem thêm: Điều Trị Bằng Suboxone

Khoa Học & Y Khoa

Bạn đang ở trang: Home Cai Nghiện Heroin Điều Trị bằng Suboxone