VDAP

photo-09
photo-15
photo-01
photo-07
photo-10
photo-08
photo-03
photo-02
photo-13
photo-17
photo-05
photo-12
photo-04
photo-11
photo-16
photo-06
photo-14

LIÊN LẠC ĐIỀU TRỊ

NSW
Tây Nam Sydney    02 9616 8586
Trung Tâm Sydne   02 9515 6311

ĐT Thông Dịch (TIS)   131 450 

VIC: Hội Phụ Nữ Úc Việt 03 9396 1922

SA: CĐNVTDNU    08 8447 8821  

VIET QUITLINE: Hướng Dẫn Bỏ Thuốc Lá

Điện Thoại  1300 7848 65

CĐNVTD NSW : Tư Vấn Về Cờ Bạc

Điện thoại    02 9727 5599

Thông Tin Hướng Dẫn Tiếng VIỆT

Điện Thoại  02 9616 8884

Nghe Các Bài Trên Trang VDAP

audioMột số bài trên trang VDAP đã được đọc.

Bạn có thể nghe Online hay tải xuống

 

 

01. Các loại Ma Túy - Drugs classification


02. Rượu Bia - Alcohol

 

03. Thuốc lá - Tobacco

 

04. Thuốc An Thần - Minor tranquillisers

 

05. Bạch Phiến - Heroin

 

06. Cần Sa - Cannabis

 

07. CôKen - Cocaine

 

08. Ma Túy Đá - Methamphetamine: Speed and Ice

 

09. Quan Tâm Của Phụ Huynh về Ma Túy - Parents' concerns about drugs 

 

10. Cai Nghiện Ma Túy - Drug Dependence Treatment 

 

11. Uống Rượu Và Lái Xe - Drinking and Driving

 

12. Cấp Cứu Người Quá Liều Heroin - Heroin overdose

 

13. Nguy Hiểm Của Nước Uống Tăng Lực - Energy drinks

 

14. Đối Phó Với Ma Túy Trong Gia Đình - How to cope with drug problems in the family

 

 

Khoa Học & Y Khoa

Bạn đang ở trang: Home Rượu - Ma Túy Nghe Các Bài Trên Trang VDAP