VDAP

photo-17
photo-04
photo-10
photo-14
photo-13
photo-06
photo-01
photo-03
photo-07
photo-05
photo-15
photo-08
photo-09
photo-11
photo-16
photo-02
photo-12

Giải Quyết Vấn Đề Ma Túy Trong Gia Đình

 pdf  Giải Quyết Vấn Đề Ma Túy Trong Gia Đình: Mục đích của tập sách này trình bày những phương cách mà các thành viên trong gia đình, đặc biệt là phụ huynh, sử dụng để hoặc là tự mình giải quyết hay cộng tác với các nhân viên xã hội để giải quyết những lo âu và vấn đề ma túy trong gia đình mình. Các phương cách này nhằm giúp gia đình phòng ngừa kịp thời sự lạm dụng ma túy của các em trong tuổi thanh thiếu niên và giúp các em vượt qua khỏi tình trạng nghiện ngập.

Khoa Học & Y Khoa

Bạn đang ở trang: Home Gia Đình và Ma Túy Giải Quyết Vấn Đề Ma Túy