VDAP

photo-06
photo-16
photo-17
photo-04
photo-09
photo-08
photo-11
photo-07
photo-01
photo-12
photo-13
photo-03
photo-05
photo-15
photo-10
photo-14
photo-02

LIÊN LẠC ĐIỀU TRỊ

NSW
Tây Nam Sydney    1300 031 131
Trung Tâm Sydne   02 9515 6311

ĐT Thông Dịch (TIS)   131 450 


 

CĐNVTD NSW

Điện thoại    02 9727 5599

Thông Tin Hướng Dẫn Tiếng VIỆT

Điện Thoại  02 9616 8884

Điều Trị Bằng Naltrexone

naltrexone tnNaltrexone là loại thuốc viên với tên thương mại là REVIA, được dùng để cai nghiện rượu và các chất gây nghiện thuộc nhóm á phiện

Xem thêm: Điều Trị Bằng Naltrexone

Khoa Học & Y Khoa

Bạn đang ở trang: Home Trị Liệu Cai Nghiện Heroin Điều Trị bằng Naltrexone