VDAP

photo-09
photo-06
photo-15
photo-07
photo-14
photo-05
photo-10
photo-12
photo-17
photo-04
photo-01
photo-02
photo-11
photo-13
photo-08
photo-03
photo-16

LIÊN LẠC ĐIỀU TRỊ

NSW
Tây Nam Sydney    1300 031 131
Trung Tâm Sydne   02 9515 6311

ĐT Thông Dịch (TIS)   131 450 


 

CĐNVTD NSW

Điện thoại    02 9727 5599

Thông Tin Hướng Dẫn Tiếng VIỆT

Điện Thoại  02 9616 8884

Methadone Treatment - English

Methadone Treatment - English 08

Tập Sách Điều Trị Bằng Methadone tiếng Việt

Tập Sách Điều Trị Bằng Methadone tiếng Việt 07

Điều Trị Bằng Methadone

methadone tnMột trong những  phương pháp trị-liệu-bằng-thuốc cho những người nghiện các loại thuốc trong nhóm á phiện, đặc biệt cho những người xử dụng bạch phiến (heroin). 

pdf Điều Trị Bằng Methadone

Xem thêm: Điều Trị Bằng Methadone

Khoa Học & Y Khoa

Bạn đang ở trang: Home Trị Liệu Cai Nghiện Heroin Điều Tri bằng Methadone