VDAP

photo-14
photo-03
photo-05
photo-07
photo-17
photo-15
photo-09
photo-12
photo-08
photo-02
photo-13
photo-10
photo-16
photo-11
photo-06
photo-01
photo-04

LIÊN LẠC ĐIỀU TRỊ

  Drug Health Services, South West Sydney LHD 1300 031 131
 Drug Health Services, Sydney LHD02 9515 6311

ĐT Thông Dịch (TIS)   131 450 


 

Viêm Gan B Vietnamese Hep. Aust.

pdf Viêm Gan B - Vietnamese Hepatitis Australia: Viêm gan B là tình trạng sưng gan do siêu vi viêm gan B gây ra. Viêm gan B có thể là cấp tính hay mãn tính. Viêm gan B lây qua đường máu, quan hệ tình dục và mẹ truyền sang con. Viêm gan B không bị lây nhiễm qua những giao tiếp xã hội như bắt tay, ôm hôn, hắt hơi, dùng chung đồ ăn, nước uống, dùng chung chén điã, sử dụng chung toilet hay hồ bơi. Viêm gan mãn tính có thể dẫn đến ung thư gan, xơ gan hay suy gan sau nhiều năm nhiễm bệnh. Có thuốc chủng ngừa cho Viêm gan B và thuốc điều trị cho những người mắc bệnh.  

Youtubes, USA:

newboxsm wBệnh Viêm Gan Bnewboxsm wTìm hiểu Bệnh Viêm Gan Bnewboxsm wPhim hoạt hình Viêm gan B

Youtubes Sức Khoẻ và Đời Sống, Hồn Việt TV, USA:

                            newboxsm w Viêm Gan B #1  newboxsm wViêm Gan B #2  newboxsm wViêm Gan B #3

Viên Gan B

pdf  Viên Gan B (http://www.hepb.org/vietnamese/) HEPATITIS B FOUNDATION, USA

Viêm Gan B, GESA

pdf Viêm Gan B, GESA (Digestive Health Foundation, http://www.gesa.org.au)

Khoa Học & Y Khoa

Bạn đang ở trang: Home Vấn Đề Liên Quan Bệnh Liên Hệ Viêm Gan B