VDAP

photo-05
photo-16
photo-14
photo-09
photo-12
photo-04
photo-06
photo-07
photo-10
photo-11
photo-17
photo-13
photo-15
photo-03
photo-01
photo-08
photo-02

Tâm Lý Trị Liệu

psychology-treatment tnMột số phương pháp trị liệu bằng tâm lý cho những người bị lệ thuộc ma túy đang thịnh hành được nhiều chuyên gia xử dụng trong việc điều trị.

 pdf Tâm Lý Trị Liệu

 

TÂM LÝ TRỊ LIỆU
PSYCHOLOGICAL INTERVENTIONS

Có nhiều hình thức điều trị bằng tâm lý cho cá nhân hay cho nhóm và được thực hiện trong chương trình điều trị nội trú hay ngoại trú. Sau đây là một số phương pháp trị liệu bằng tâm lý cho những người bị lệ thuộc ma túy đang thịnh hành được nhiều chuyên gia xử dụng trong việc điều trị:

Phương pháp Nhận Thức và Hành Vi Trị Liệu CBT (Cognitive Behavioural Therapy)

Trong cách điều trị này, chuyên viên cố vấn ít can thiệp và để thân chủ tự chọn lựa quyết định và những cách thức đối phó.

Cảm Xúc - Rational Emotive Therapy

Đây là phương pháp tìm cách thay đổi lối suy nghĩ của thân chủ về hành vi của họ hơn là cố gắng thay đổi chính hành vi. 

Cố vấn khích lệ thay đổi hành vi - Motivational Interviewing

Đây là phương pháp thúc đẩy thân chủ giảm thiểu sự xử dụng ma túy bằng cách xem xét những hậu quả tiêu cực và tích cực của việc xử dụng ma túy, khám phá những ích lợi của việc thay đổi hành vi và chấp nhận trách nhiệm về hậu quả quyết định của họ. Trong phương cách này thân chủ có thể thấy chính mình có khả năng thay đổi cuộc sống của mình.

Cố vấn theo lý thuyết hệ thống - The Systems Theory

Phương pháp cố vấn tâm lý này chủ trương mọi người đều liên quan với nhiều hệ thống khác nhau gắn liền với cuộc sống của họ như gia đình, trường học, chỗ làm việc, cũng như về xã hội, văn hóa và chính trị.

Dịch vụ cố vấn tâm lý được các Trung Tâm Y Tế Cộng Đồng địa phương (Community Health Centre), các chuyên gia về tâm thần, các trung tâm điều trị về rượu và ma túy cung cấp. Người muốn cai nghiện nên cùng với gia đình đến gặp họ để:

  • tham khảo ý kiến, tìm hiểu mức độ lệ thuộc ma túy
  • biết đang ở trong giai đoạn nào của tiến trình cai
  • chọn chương trình điều trị thích hợp
  • sắp xếp việc thông dịch nếu bị trở ngại về ngôn ngữ

 

Khoa Học & Y Khoa

Bạn đang ở trang: Home Trị Liệu Các Phương Pháp Tâm Lý Trị Liệu