VDAP

photo-06
photo-12
photo-08
photo-14
photo-03
photo-13
photo-02
photo-09
photo-11
photo-04
photo-16
photo-07
photo-05
photo-15
photo-10
photo-01
photo-17

LIÊN LẠC ĐIỀU TRỊ

NSW
Tây Nam Sydney    1300 031 131
Trung Tâm Sydne   02 9515 6311

ĐT Thông Dịch (TIS)   131 450 


 

CĐNVTD NSW

Điện thoại    02 9727 5599

Thông Tin Hướng Dẫn Tiếng VIỆT

Điện Thoại  02 9616 8884

Tình Dục An Toàn

pdf Tình Dục An Toàn (Victoria, Department of Human Resources): Tình dục an toàn là bảo vệ cho mình và người khác không bị lây nhiễm bệnh bằng cách dùng bao cao su an toàn khi làm tình, không cho tinh dịch, âm dịch, máu của người này qua cơ thể người khác.

Bệnh Hoa Liễu

pdf Bệnh Hoa Liễu hay Bệnh Lây Nhiễm Qua Đường Tình Dục (Victoria, Department of Human Resources): Các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục là những bệnh bạn có thể lây nhiễm từ người khác hoặc lây sang người khác nếu bạn hay người bạn tình có bệnh mà sinh hoạt tình dục không an toàn. Có nhiều loại bệnh hoa liễu:

  • Bệnh Chlamydia
  • Mụt Giộp Cơ Quan Sinh Dục (Genital Herpes)
  • Mào Gà (Genital Warts)
  • Bệnh Lậu (Gonorrhea)
  • Bệnh Trichomonas
  • Bệnh Giang Mai (Syphilis)
  • Viêm Gan B
  • HIV và AIDS

Khoa Học & Y Khoa

Bạn đang ở trang: Home Những Vấn Đề Liên Quan Bệnh Hoa Liễu và Tình Dục An Toàn