VDAP

photo-13
photo-08
photo-12
photo-10
photo-03
photo-02
photo-01
photo-06
photo-16
photo-17
photo-14
photo-04
photo-05
photo-07
photo-11
photo-09
photo-15

LIÊN LẠC ĐIỀU TRỊ

  Drug Health Services, South West Sydney LHD 1300 031 131
 Drug Health Services, Sydney LHD02 9515 6311

ĐT Thông Dịch (TIS)   131 450 


 

12 Đối Phó Với Cơn Ghiền - Coping With Withdrawal

12 DoiPhoVoiConNghien  pdf 12 ĐỐI PHÓ VỚI CƠN GHIỀN. Trong những ngày đầu bỏ hút thuốc, người ta thường thấy có những triệu chứng như chóng mặt, nhức đầu, bực bội vv....

Khoa Học & Y Khoa

Bạn đang ở trang: Home Rượu - Ma Túy Thuốc Lá 12 Đối Phó Với Cơn Ghiền - Coping With Withdrawal