VDAP

photo-02
photo-17
photo-09
photo-06
photo-16
photo-12
photo-10
photo-14
photo-15
photo-03
photo-07
photo-04
photo-08
photo-01
photo-13
photo-11
photo-05

LIÊN LẠC ĐIỀU TRỊ

NSW
Tây Nam Sydney    1300 031 131
Trung Tâm Sydne   02 9515 6311

ĐT Thông Dịch (TIS)   131 450 


 

CĐNVTD NSW

Điện thoại    02 9727 5599

Thông Tin Hướng Dẫn Tiếng VIỆT

Điện Thoại  02 9616 8884

08 Suy Nghĩ Sai Lầm Của Người Hút Thuốc - Men Who Smoke

pdf 08 SUY NGHĨ SAI LẦM CỦA NGƯỜI HÚT THUỐC: Tôi khoẻ mạnh, dai sức, hút thuốc không sao. Các hóa chất trong khói thuốc không nguy hiểm. Bỏ hút thuốc sẽ lên cân. Chỉ có phụ nữ mới đáng lo ngại về việc hút thuốc và có thai. Hút thuốc giúp tôi thấy tinh thần thoải mái. Thuốc không làm tôi ghiền. Đa số nam giới hút thuốc. "Bỏ cái một" là cách duy nhất để ngừng hút thuốc.

Khoa Học & Y Khoa

Bạn đang ở trang: Home Rượu - Ma Túy Thuốc Lá 08 Suy Nghĩ Sai Lầm Của Người Hút Thuốc - Men Who Smoke